Privacy verklaring

Klantgegevens Gebr. Boeckx BVBA - BTW: BE0417.036.058
Gebr. Boeckx BVBA, Limberg 2A, 2230 Herselt, BTW: BE 0417.036.058 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@boeckx.eu.

Verwerkingsdoeleinden
Gebr. Boeckx BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van prijsaanvragen, opvolgen van bestellingen/leveringen, dienst na verkoop, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (6.1.a) vanuit de toestemming van de klant en/of (6.1.b) vanuit noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst en/of 6.1.c) vanuit de noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of (6.1.f) vanuit de noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt enkel op basis van artikel 6.1.a toestemming van de klant, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. De schrapping van deze persoonsgegevens kan door de klant enkel schriftelijk aangevraagd worden via mail aan info@boeckx.eu.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen, zoals onze boekhouder, IT-leverancier, raadsman, onze leveranciers (bv. Viessmann), instanties voor beroepsdoeleinden zoals Cerga en met de overheid ifv bv. de 30bis-aangifte en aanwezigheidsregistratie. Deze vennootschappen bevinden zich binnen de Europese Economische Ruimte. De desbetreffende derde partij is verplicht om de verkregen persoonsgegevens van de klant enkel en alleen te gebruiken voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden. Wij zullen de klant zijn persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en voor de periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie die wij hebben met de klant.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wij kunnen een volledige of gedeeltelijke schrapping weigeren, daar bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting en om de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de betrokken klant te garanderen, dit voor de periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie die wij hebben met de klant.
De klant heeft bovendien het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@boeckx.eu
  • of een schriftelijke aanvraag te verzenden per post: Gebr. Boeckx BVBA, Limberg 2A, 2230 Herselt.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onze website kan functionele, analytische en tracking cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Onze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op deze website kunnen ook cookies geplaatst worden door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Bedrijf Naam cookie Doel Verstrijktijd
Google Analytics _gat Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt geïmplementeerd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ . sessietijd
Google Analytics _gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
Google Analytics _ga Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 730 dagen


Hyperlinks naar andere websites
Onze website www.boeckx.eu bevat hyperlinks naar een andere website/internetbron die bewust informatie over de klant kunnen verzamelen. Gebr. Boeckx BVBA is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze hyperlinks. De klant dient zelf te informeren of deze andere website/internetbron voldoet aan de privacy wetgeving.
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, waardoor het IP-adres van de klant anoniem gemaakt wordt vooraleer het gedeeld wordt met Google.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -commission@privacycommission.be).
Indien u nog vragen hebt over onze Privacy Policy, kan u met ons contact opnemen via post: Gebr. Boeckx BVBA, Limberg 2A, 2230 Herselt of per mail: info@boeckx.eu.


x
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacy verklaring voor meer infoIk ga akkoord